Kasulikku

Infotehnoloogia audit ehk infosüsteemide audit on infotehnoloogilise infrastruktuuri (IT) kontrollimehhanismide kvaliteedi kontrollimine. Kontrolli võib teha koos finantsauditi, siseauditi ja muude kontrollidega. Varem elektroonilise andmetöötluse (EDP) auditiks nimetatud IT audit on organisatsiooni infosüsteemide, nendega seotud tegevuste ja toimingute kohta tõendite kogumine ja nende hindamine. Kogutud tõendite hindamisega tehakse kindlaks, kas infosüsteemid kaitsevad nõuetekohaselt infovarasid, kas on tagatud andmete terviklikkus ning kas süsteemid toimivad tõhusalt, et aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele.

loe edasi mis on Infotehnoloogia audit