Eesti Infosüsteemide audiitorite ühing

Eesti Infosüsteemide audiitorite ühing on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on toetada infosüsteemide audiitorlust ja propageerida infotehnoloogiaalaseid häid tavasid ning standardeid. 

 

Maailmas on infosüsteemide audiitorite juhtivaks ühenduseks infosüsteemide valitsemise, juhtimise, turvalisuse ja auditi professionaale ühendav rahvusvaheline assossatsioon ISACA . EISAÜ koosseisu kuulub ka ISACA Eesti haruühing. 2003-2004.a. ning samuti 2011., 2012. ja 2013.a. tegevuse alusel tunnistati meie haruühing ülemaailmselt parimaks väikeseks haruühinguks.

 

ISACA (isaca.org) on rahvusvaheline ühing, mis aitab eraisikutel ja ettevõtetel tehnoloogia positiivseid võimalusi enda kasuks pöörata. Maailm on muutunud tehnoloogiapõhiseks ning ISACA eesmärk on aidata professionaale oma karjääri edendamisel ja organisatsioonide arendamisel ühendades eri maade professionaalid rahvusvaheliseks kogukonnaks, pakkumaks neile haridust ja teadmisi ning rahvusvahelist tunnustust. ISACA asjatundlikkus tugineb nii poolel miljonil info- ja küberturvalisuse, juhtimise, auditeerimise ning riski ja innovatsiooni valdkonna professionaalist organisatsiooni liikmel kui ka tehnoloogilise innovatsiooni edendamiseks läbiviidaval laiapõhjalisel organisatsioonide tulemuste võrdlemisel ja hindamisel, millega tegeleb ISACA tütarettevõte CMMI Institute. ISACA on esindatud enam kui 188 riigis.