Eesti Infosüsteemide audiitorite ühing

Eesti Infosüsteemide audiitorite ühing on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on toetada infosüsteemide audiitorlust ja propageerida infotehnoloogiaalaseid häid tavasid ning standardeid. 

 

Maailmas on infosüsteemide audiitorite juhtivaks ühenduseks infosüsteemide valitsemise, juhtimise, turvalisuse ja auditi professionaale ühendav rahvusvaheline assossatsioon ISACA . EISAÜ koosseisu kuulub ka ISACA Eesti haruühing. 2003-2004.a. ning samuti 2011., 2012. ja 2013.a. tegevuse alusel tunnistati meie haruühing ülemaailmselt parimaks väikeseks haruühinguks.