Aastakoosolek 2018 märtsis

Märksõnad

Aastakoosolek

Ühingu aastakoosolek toimub 22. märts. Osavõtt või teise ühingu liikme enda eest hääletama volitamine on kõigile ühingu liikmetele kohustuslik. Volitused peavad olema digitaalselt allkirjastatud.