Aprillikuu seminar 2020 (toimub veebikonverentsina)

Aprillikuu seminaris käsitlevad TRINITI advokaadid Maarja Pild ja Peeter P Mõtsküla andmekaitseõiguse põletavaid küsimusi infoturbe valdkonnas

  • Andmekaitse: kas isikuandmete kaitse või andmesubjekti õiguste kaitse? Mida teha isikuandmeid sisaldavate logifailidega?
  • X-tee ja GDPR: kes on vastutav, kes volitatud töötleja? Volitatud töötlejaks olemise üha kitsenevad raamid.
  • EL-i andmekaitsemääruse rakendamise praktika. Trahvid liikmesriikides ja Eesti järelevalvepraktika.

Maarja Pild on andmekaitse- ja meediaõigusele ning kohtuvaidluste lahendamisele spetsialiseerunud advokaat. Ta nõustab igapäevaselt kliente andmekaitse küsimustes ja on alates 2017. aastast Tartu Ülikoolis andmekaitseõiguse külalisõppejõud (IT-õiguse programm).

Peeter P. Mõtsküla on advokaat, kes keskendub intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõigusega seotud küsimuste lahendamisele, tuginedes seejuures oma ligi veerandsajandi pikkusele töökogemusele IT-valdkonnas. Alates 2015. aastast õpetab Peeter Tartu Ülikoolis IT-õiguse külalislektorina autoriõigust.

 

Seminar on veebikonverentsina 23. aprill kell 16-18. ja vastav ühinemislink (JITSi platvormil) saadetakse registreerinud liikmetele pool tundi enne seminari.