Aprillikuu seminar 2022

Kristjan Krips teeb ülevaate oma doktoritööst, mille teemaks on valimiste privaatsus ja mõjutuskindlus. Ettekandes kirjeldab ta hääletamissüsteemidele seatavaid turvanõudeid, mõjutuskindluse tagamiseks kasutatavaid meetmeid, pabervalimiste vastaseid ründeid ning Eesti i-hääletamise süsteemi eripärasid.