Uudised

Jaanuarikuu seminar 2021

Teet Raidma räägib uue infoturbestandardi auditeerimisest, õigemini selle praegusest plaanist.

Detsembrikuu seminar 2020

Mari Seeba toob lauale teema, millega ta meid terve sügise on õrritanud – uus Eesti Infoturbe Standard (E-ITS).

Novembrikuu seminar 2020

Raul Rikk (MKM) räägib ka meie ühingu liikmetele pandavatest ootustest, kui tutvustab muutusi sidevõrkude turvalisuse regulatsioonides.

Oktoobrikuu seminar 2020

Erika Adams RIA järelevalve ekspert räägib usaldusteenustest ja RIA rollist usaldusteenuste järelevalves.

Lehed