Novembrikuu seminar 2023

KPMG poolt tuleb käsitlemisele nii juriidiliselt kui sisu poolelt küberturvalisuse 2. direktiivi ehk NIS2. Teemat lahkab Urmas Kukk, Ivar Anton ja Taavi Toppi. Taustaks - 16. jaanuar 2023 võttis Euroopa Liit vastu uue võrgu- ja infoturbe direktiivi, mille eesmärk on EL-s küberturvalisuse tase tõsta ning parandada organisatsioonide talitluspidevust.