Ühingu üldkoosolek

Liikmed on oodatud osalema EISAÜ üldkoosolekule 11. juunil 2020 kell 16-17.30 Tallinnas, Männiku tee 121 (Kaitseliidu Harju Maleva väliköögis).

Päevakord:

1. Koosoleku protokollija ja juhataja valimine

2. Tutvumisring

3. ISACA uudiste kokkuvõte

4. EISAÜ 2019. a finants- ja tegevusaastaaruande tutvustamine ja kinnitamine (vt manuses)

Kirjalikke ettepanekuid aastakoosoleku päevakorra muutmiseks ja täiendamiseks ootame kuni 9. juunini!

Üldkoosolekul osaleb Ühingu liige isikuliselt või tema esindaja, kelleks võib olla ainult teine Ühingu liige volikirja alusel. Seetõttu tuleb koosolekul mitteosaleval ühingu liikmel esitada  ühingu juhatusele kirjalik volitus oma hääleõiguse loovutamisest mõnele kohalviibivale ühingu liikmele.

NB! Oma osalemisest anna teada ja mitteosalemisest teata koos digitaalselt allkirjastatud volikirjaga aadressil kristi.hiob@swedbank.ee hiljemalt 9. juuni kella 12-ks.

Juhised kohaletulekuks: Ühistranspordiga liikujad võivad kasutada busse 5, 32 või 33 - peatus "Kauge" on kohe üle tee. Rongiga liikujatele on peatus "Valdeku" ning sealt on ca 450m (~10min). Isikliku liiklusvahendi kasutajad võivad parkida üle tee RIMI parklasse või ümberkaudsetele tänavatele. Territooriumile sissepääsuks koguneme 15.50-16-00 Kaitseliidu Harju Maleva peavärava ette (sama värav Männiku tee ääres, mida kasutasime ka eelmise aasta suurseminari sissepääsuks).

Toitlustus: üritusel ei ole planeeritud toitlustust, seega palun kõikidel, kel võib kõht tühjaks minna või kurk kuivama hakkab, võtta kaasa midagi lauale panemiseks või ise tarbimiseks. Parim küpsetaja EISAÜ karikat ei saa, küll aga pälvib lauanaabrite respekti pikaks ajaks.