2018 märtsikuus toimunud ühingu 2017 aastat kokkuvõtva koosoleku materjalid

Märtsis toimus 2017 aastat kokkuvõttev koosolek, kus tutvustati ühingu eelmise aasta tegemisi, majandusaruannet jm.

Lisadest leiad seminaril protokolli ja esinejate slaidid (juhul kui esineja on need edastanud).

Lisad: