2022 märtsikuus toimunud ühingu 2021 aastat kokkuvõtva koosoleku materjalid

Märtsis toimus 2021 aastat kokkuvõttev koosolek, kus tutvustati ühingu eelmise aasta tegemisi, majandusaruannet jm.

Lisad: