2019 veebruarikuu seminari materjalid

KKÜ sai hiljuti kätte oma uued ruumid. IT audiitoritele tehti seal pisikene ekskursioon. KKÜ staabiülem Kristjan Kaskmann tegi ülevaate 2018 aastal KKÜ toimunust ning rääkis ka 2019 plaanidest.

Lisad: