2019 juunikuu seminari materjalid

Mari Seeba andis aru, kuidas valmis ja mida sisaldab tema magistritöö pealkirjaga „Kihilise infoturbehalduse mudeli rakendamine töövoohaldussüsteemis ehk ISO27001 rakendamine JIRA abil“. Mari pakkus oma töös välja kihilise ISMS mudeli ja selle rakendamiseks vajalikud protsessid ja komponentide skeemid. 

Hillar Põldmaa tutvustas oma juhendatava magistrandi Marek Matsalu tööd Kaitseliidu Küberkaitseüksuse Forensic grupi teemal. Töö pealkirjaks on "The Development of Digital Forensics Workforce Competency on the Example of Estonian Defence League".

Lisad: