2021 veebruarikuu seminari materjalid

Jaak Tepandi tutvustas TOGAF arhitektuuri raamistikku.

Lisad: