2021 juunikuu seminari materjalid

Marki Tihhonova-Kreek (CybExer Technologies) rääkis CTF (capture-the-flag) tüüpi mängulisest küberõppest

Lisad: