2019 märtsikuus toimunud ühingu 2018 aastat kokkuvõtva koosoleku materjalid

Märtsis toimus 2018 aastat kokkuvõttev koosolek, kus tutvustati ühingu eelmise aasta tegemisi, majandusaruannet jm.

Lisadest leiad seminaril protokolli.

Lisad: