2023 märtsikuus toimunud ühingu 2022 aastat kokkuvõtva koosoleku materjalid

Märtsis toimus 20212aastat kokkuvõttev koosolek, kus tutvustati ühingu eelmise aasta tegemisi, majandusaruannet jm.

Lisad: