2021 juunikuus toimunud ühingu 2020 aastat kokkuvõtva koosoleku materjalid

Juunis toimus 2020 aastat kokkuvõttev koosolek, kus tutvustati ühingu eelmise aasta tegemisi, majandusaruannet jm.

Lisad: